مقامات محلی عراق و ايران بستن مرز را، که در پی دستگيری يک ايرانی بنام محمود فرهادی در سليمانيه صورت گرفت مورد تائيد قرار دادند. ارتش آمريکا اعلام کرد فرهادی عضو نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازوی عمليات مخفی دولت ايران، است که از سوی آمريکا متهم به دست داشتن در حملات مرگبار عليه دولت عراق و نيروهای ائتلاف شده است. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا دستگيری آقای فرهادی را مورد بررسی قرار داد.