آقای جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران اخيرا اظهار داشته است که وضع زندانها در ايران تغيير کرده و از اين پس زندان انفرادی وجود نخواهد داشت.  دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ادعاهای مسئولان رژيم اسلامی مبنی بر بهبود بخشيدن به زندانهای ايران را مورد بررسی قرار داد.