بگفته مقامات وزارت کشاورزی چين نتايج مقدماتی آزمايشات حاکی از آن است که در ميان اردک های ايالت جنوبی گواندانگ در چين ويروس مرگبار آنفلوآنزای مرغی H5N1  شيوع پيدا کرده است.

نتايج اعلام شده امروز (دوشنبه) مربوط به آزمايشاتی است که روز شنبه در پی مرگ بيش از ۹,۰۰۰ اردک در ماه گذشته در پنج مزرعه ماکيان در ناحيه پانيو انجام گرفت. بمنظور جلوگيری از شيوع بيشتر مرض، بيش از ۳۲,۰۰۰ اردک جمع آوری شدند.

مقامات بهداشتی هنگ کنگ امروز (دوشنبه) اعلام نمودند که ورود غاز و اردک های يخزده از استان گواندانگ بمدت يک هفته لغو می شود.

ويروس مرض آنفلوآنزای مرغی H5N1  برای انسان مهلک است.

بگزارش سازمان بهداشت جهانی در چين ۲۵مورد سرايت آنفلوآنزای مرغی به انسان يافت شده که از اين ميان، ۱۶ نفر جان خود را از دست داده اند.