روحانيون ايران بالاخره اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری اسبق را بعنوان رئيس مجلس خبرگان که ارگانی مذهبی با قدرت انتصاب و نظارت و حتی برکناری مقام رهبری است، برگزيدند.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا انتخاب رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان را مورد بررسی قرار داد.