تند باد دریائی فلیکس با بادهای نیرومندی بسرعت ۲۶۰ کیلومتر در ساعت، به شمال شرقی نیکاراگوئه حمله کرده است.

هواشناسان می گویند فلیکس به سطحی بالقوه فاجعه بار رسیده است، و انتظار می رود موجب بارش بالغ بر ۲۵ سانتیمتر باران در سراسر نیکاراگوئه و هوندوراس بشود. به گفته آنها، امکان دارد باران سیلاب های تهدید کننده و مرگبار براه بیاندازد و موجب رانش زمین شود. هزاران نفر از ساکنان محلی و توریست ها برای فرار از خشم باد ، مناطق ساحلی دو کشور را تخلیه کرده اند.