۶۸۰ تن از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر خواستار منع شکنجه در ايران شده اند. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا وضعيت شکنجه در رژيم اسلامی ايران را مورد بررسی قرار داد.