دو گروگان کره جنوبی که در افغانستان به گروگان گرفته شده بودند، به کشور خود بازگشته اند. دو زن روز جمعه وارد فرودگاه Incheon در سئول شدند و برای معاینات پزشکی به بیمارستانی رفتند.

آنها هردو گفتند از این که موجب نگرانی شدند متاسف هستند و از طالبان خواستند بقیه ۱۹ گروگان را آزاد کنند. مذاکره برای آزاد ساختن گروگان ها روز پنجشنبه بین مقامات طالبان و کره جنوبی از سرگرفته شد.

در این میان، بگفته پلیس افغانستان، روز جمعه یک بمب انداز انتحاری خود را در خانه یک مقام ارشد در شهر قندهار منفجر کرد، و او و سه فرزنش را کشت.

در شرق افغانستان، پنج غیر نظامی در زدوخورد بین سربازان ناتو و رزمندگان طالبان کشته شدند. به گفته مقامات، تیراندازی در پی برخورد یک کاروان ناتو به یک بمب کنار جاده ای در گرفت.