ارتش پاکستان می گوید در انفجار یک بمب کنارجاده ای در منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی، دو سرباز کشته شدند.

در این حمله که روز پنجشنبه علیه یک کاروان نظامی در «اسپین وام» در مرز افغانستان صورت گرفت، چهار سرباز نیز مجروح شدند.

از ماه ژوئیه، زمانی که ستیزه گران طرفدار طالبان توافق دهه ماهه صلح با مقامات پاکستان را لغو کردند، خشونت در وزیرستان شمالی شدت گرفته است.

دولت برای یافتن فراریان طالبان و القاعده، ۹۰,۰۰۰ سرباز در امتداد مرز افغانستان مستقر کرده است.