بگفته مقامات آمريکايی، دولت بوش احتمالا بزودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران را بعنوان يک سازمان تروريستی اعلام خواهد کرد.

اين مقامات، که نخواسته اند نامشان فاش شود، روز چهارشنبه (امروز) به خبرگزاری ها گفتند که اين حرکت در دست بررسی است، اما زمان اعلام آن هنوز تعيين نشده است.

ايالات متحده جمهوری اسلام ايران را به حمايت از شورشيان در عراق و افغانستان متهم می کند. رژيم تهران ادعاهای آمريکا را تکذيب کرده است.

در صورت انجام چنين اقدامی، اين اولين باری خواهد بود که آمريکا واحدی از نيروهای نظامی يک دولت مستقل را به فهرست گروه های تروريستی، اضافه ميکند.  تروريست قلمداد کردن سپاه پاسداران اين مجموعه نظامی- اقتصادی را از شبکه نظام مالی آمريکا بريده و رفت و آمدهای خارجی رهبران آن را محدود خواهد ساخت.

راديوی دولتی ايران گفت اعلام چنين اقدامی از سوی آمريکا «موج جديدی از فشارهای روانی» عليه ايران است.

کاخ سفيد واشنگتن و وزارت امور خارجه آمريکا از تائيد کردن اين گزارش خودداری کرده و گفته اند ابراز نظر درباره اعمالی که در دست بررسی قرار دارد درست نيست.

مقامات سطح بالای آمريکا، که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند در مورد اينکه آيا بايد کل سپاه پاسداران، يا صرفا بخش القدس وابسته به آن، را در اين فهرست قرار داد هنوز بحث های داخلی ادامه دارد.

حکومت ايران از سال ۱۹۸۴ به اين طرف در فهرست  حکومت های حامی تروريسم وزارت امور خارجه آمريکا قرار گرفته است.