پرزيدنت جرج بوش در آخرين سخنان خود پيامی برای حکومت جمهوری اسلامی، پيامی برای مردم ايران، و پيامی هم برای نوری المالکی، نخست وزير عراق، فرستاد که اخيرا سفری به ايران داشت. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سخنان رئيس جمهوری آمريکا در رابطه با مردم ايران را مورد بررسی قرار داد.