يک محافظ امنيتی اسرائيلی يک مرد فلسطينی را در محله قديمی بيت المقدس، که با قاپيدن اسلحه يک محافظ ديگر شروع به تيراندازی کرده بود، در شليکی متقابل کشته است.

پليس اسرائيل ميگويد اين تيراندازيها امروز در مقابل يک مدرسه مذهبی يهوديان رخ داد که در محدوده مسيحيی نشين شهر قرار دارد.

پليس ميگويد مهاجم که حدود بيست سال داشت، با شليک به محافظ مدرسه وی را مجروح کرده بود و قصد فرار داشت که با شليک يک محافظ ديگر از پای در آمد. در جريان تيراندازيها ۱۰ عابر نيز مجروح شده اند.