هفته پيش در آخرين نشست وزرای امور خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا که روز دوشنبه ۲۳ ژوئيه در بروکسل برگزار شد، مقرر گرديد که ظرف چهار ماه آينده مذاکرات مربوط به کوسوو از سر گرفته شود. اکنون نمايندگان اروپا و ايالات متحده اين مذاکرات را آغاز کردند. البته مقامات صربستان با اين اقداماتی مخالف هستند.