اخيرا وزير امورخارجه ايالات متحده آمريکا، رابرت گيتز، از کشورهای عربی منطقه خليج فارس خواسته است که روابط خود با جمهوری اسلامی را به حداقل برسانند و بر اين دولت فشار وارد آورند تا از مسير برخی سياست هايش دور شود.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا سخنان وزير دفاع آمريکا در مورد فشار بر ايران را مورد بررسی قرار داد