يک آمريکائی عضو شبکه تروريستی القاعده تهديد به انجام حملات عليه ديپلماتها و سفارتخانه ها کرده است.

آدام قدحن، در ويديوئی يک ساعته سفارتخانه ها را لانه هائی جاسوسی خوانده است که آمريکا و متحدانش از طريق آنها جنگ های افغانستان و عراق را برنامه ريزی کردند.

اصالت نوار هنوز روشن نيست اما آرم تبليغاتی القاعده را دارد.

قدحن که بعضی اوقات از وی بنام عظام ال امريکی نيز ياد ميشود، توسط آمريکا برای خيانت تحت تعقيب است.

وی آخرين بار در ماه مه در ويديوئی ظاهر شد که به پرزيدنت بوش اخطار ميداد به درگيری در تمامی کشورهای مسلمان پايان دهد و در غير اينصورت منتظر حملاتی بدتر از حملات يازدهم سپتامبر شش سال پيش باشد.