دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا حادثه کشته شدن ۶۰ روزنامه نگار در سقوط هواپيما را مورد بررسی قرار داد