در پی دومين دور مذاکرات جمهوری اسلامی و آمريکا، ايرنا، خبرگزاری دولتی ايران، اظهارات منوچهر متکی وزير امورخارجه ايران را نقل کرد که گفته است امکان مذاکرات ميان ايران و آمريکا در باره عراق در سطح معاونان وزيران امورخارجه قابل بررسی است. پاسخ آمريکا اين بوده است که لازم به چنين ارتقايی نيست و در همين سطح خوبست بماند.

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا عواملی که باعث تغيير سياست جمهوری اسلامی شده است را مورد بررسی قرار داد