در جريان نبرد شديدی در منطقه وزيرستان شمالی در پاکستان، دست کم ٣٥ ستيزه جو و دو سرباز دولتی کشته شدند.

ژنرال وحيد ارشاد سخنگوی ارتش پاکستان می گويد جنگجويان شورشی در جريان سلسله حملاتی در روز يکشنبه و پس از آن که چند پاسگاه نظامی را در شهرميرعلی مورد حمله قرار دادند، از پای در آمدند. نبرد ميان طرفين روز دوشنبه نيز ادامه يافت.

ستيزه جويان هوادار طالبان در منطقه وزيرستان شمالی پاکستان از قرارداد صلح خود با دولت پاکستان که درجهت اخراج افراط گرايان خارجی ازمنطقه منعقد شده است، خارج شده اند. يک گزارش اطلاعاتی آمريکا که هفته گذشته منتشر شد، حکايت ازآن دارد که پناهگاه های امنی در اختيار تروريست های القاعده در مناطق دورافتاده قبيله ای پاکستان در مجاورت مرز افغانستان قرار گرفته است.

مقامات آمريکا دست زدن به حملاتی نظامی در پاکستان را برای درهم کوبيدن سلول های تروريستی بعيد ندانسته اند. اما دولت پاکستان به مخالفت با اين طرح برخاسته است و می گويد عمليات نظامی آمريکا در پاکستان، عملياتی غيرقابل قبول، غيرمسئولانه و خطرناک خواهد بود.