دالايی لاما، رهبر روحانی تبعيدی تبت، به دعوت هوادارانش سفری به آلمان کرد. وی در توقفی در هامبورگ پيرامون لزوم احترام ميان پيروان اديان گوناگون سخنرانی کرد.