به نظر می رسد که سلامت جسمانی آيت الله مشکينی رو به وخامت گذاشته است و  احتمالا قادر نخواهد بود مقام رياست مجلس خبرگان را حفظ کند. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آينده مجلس خبرگان در پرتو بيماری آيت الله مشکينی و با توجه به دو جناح وابسته به رفسنجانی و مصباح يزدی را مورد بررسی قرار داد.