محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران با همتای سوری اش، بشارالاسد در دمشق برای مذاکره در باره گسترش مناسبات اقتصادی و مسائل ديگر ملاقات کرده است. آقای احمدی نژاد امروز به فاصله دوروز پس از آنکه آقای اسد مراسم تحليف دومين دوره هفت ساله رياست جمهوری خود را انجام داد ، در پايتخت سوريه به ديدار او رفت.

 

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اهداف سفر احمدی نژاد به سوريه را مورد بررسی قرار داد.