کاخ سفيد می گويد پرزيدنت بوش ماه آينده با همتای افغان خود ملاقات خواهد کرد و درباره امنيت در افغانستان و جنگ با تروريسم با او به تبادل نظر خواهد پرداخت.

قرار است آقای بوش و حامد کرزی در روزهای پنجم و ششم  اوت در کمپ ديويد، استراحتگاه  رياست جمهوری امريکا در ايالت مريلند،  به گفت و گو بنشينند.

در اطلاعيه کاخ سفيد گفته می شود آنها  کوشش هائی را که برای تقويت دمکراسي، بهبود زندگی مردم  و امنيت افغانستان جريان دارد بررسی خواهند کرد.  

راه های نبرد با حملات ستيزه گران، مبارزه با فساد و تجارت مواد مخدر ، و نيز اقداماتی برای تقويت اقتصاد افغانستان،  موضوعات ديگری است  که انتظار می رود دو رهبر به آنها بپردازند.

حملات متقابل  نيروهای زير فرمان امريکا و ناتو  تلفاتی به غير نظاميان وارد آورده است. پرزيدنت کرزی واکنش تندی به اين موضوع نشان داده است، و  سربازان خارجی را به استفاده بيش از اندازه از زور متهم می کند.

فرماندهان  امريکائی و ناتو  قول داده اند در رويه های نظامی خود باز نگری کنند. اما آنها همچنين ستيزه گران طالبان را  به استفاده از غير نظاميان بعنوان سپرهای انسانی متهم می کنند.