مقامات عراقی ميگويند در بمب گذاريهای امروز بغداد، که به فاصله يک روز پس از بمب گذاريهائی انجام گرفت که صدو سی کشته داشت، دست کم بيست و چهار نفر کشته شده اند.

 مقامات ميگويند در جريان يکی از خشونت های امروز يک بمب گذار انتحاری در جنوب بغداد پانزده نفر از نيروهای امنيتی تازه استخدام شده را کشت و بيست نفر ديگر را مجروح کرد.

 پيش از آن انفجار دو اتوموبيل بمبی در بغداد دست کم هشت غير نظامی را کشته و چند نفر ديگر را مجروح کرده بود.

در همين حال ارتش آمريکا ميگويد يک سرباز ديگر آمريکائی در عمليات رزمی روز شنبه در استان شمالی صلاح الدين کشته شده است.

 سکنه روستای شمالی ارميلی که ديروز يک بمب کاميونی دست کم صد و سی نفر از آنان را در يک بازار روباز کشت ، امروز را به خاکسپاری و رفتن به مجالس ترحيم گذراندند.

 در اين بمب گذاری اکثر خانه ها و مغازه های روستا با خاک يکسان شد و بيش از دويست و پنجاه نفر نيز جراحاتی شديد برداشتند.