پرزیدنت جرج بوش در سخنانی در مرکز اسلامی در واشنگتن دی سی گفت مفهوم و معنای آزادی مذهبی و حقوق فردی به هر کجای جهان، به استثنای یک منطقه، گسترش یافته است:
**** در خاورمیانه، ما در آنجا بر عکس شاهد سربرآوردن گروهی از تندروهائی بوده ایم که می خواهند از مذهب به عنوان راهی برای رسیدن به قدرت و وسیله ای برای استیلا استفاده کنند. این گروه خود خوانده، گمان می کند از جانب تمام مسلمانان سخن می گوید. چنین نیست. آنها تمام مسلمانانی را که به ایدئولوژی خشن و نفرت بارشان معتقد نیستند، کافر و خائن به دین واقعی اسلام می نامند.

یک نمونه، آیت الله حسین کاظمی بروجردی در ایران است. او که یک روحانی برجسته شیعه تلقی می شود، از جدائی مذهب از سیاست طرفداری می کند. او در اکتبر ۲۰۰۶ در تهران، پس از آن که نیروهای امنیتی طرفدارانش را که برای حفاظت از وی خانه اش را محاصره کرده بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادند، دستگیر شد.

آیت الله بروجردی در زندان اوین در بازداشت بسر می برد و سازمان عفو بین الملل نگران آن است که او ممکن است شکنجه شده باشد. عفو بین الملل همچنین می گوید برخی گزارش ها حاکی است او به مرگ محکوم شده است.

بنا به گزارش ها، آیت الله بروجردی به "محاربه با خدا"، توصیف علنی رژیم ایران به عنوان یک "دیکتاتوری مذهبی"، و اقدام علیه امنیت ملی متهم است. این ها از آن دست اتهاماتی است که رژیم مذهبی ایران به عنوان بهانه ای برای خاموش کردن ناراضیان استفاده می کند.

پرزیدنت بوش می گوید: گروه خود خوانده ای که می گوید از جانب مسلمانان سخن می گوید در حقیقت شامل رادیکال هائی است که دشمن اسلام واقعی هستند. کلمات رئیس جمهوری آمریکا به آسانی می تواند در مورد رژیم تهران، که رهبران مسلمان مانند آیت الله بروجردی را سرکوب می کند به کار رود.

اما، آقای بوش برای مردم خاورمیانه که در آرزوی آزادی هستند نیز پیامی دارد:
**** ما به کسانی که در آرزوی آزادی هستند، از دمشق تا تهران، می گوئیم درماندگی و عذاب شما ابدی نیست. دیگر در سکوت سخن نمی گوئید. جهان آزاد صدایتان را می شنود. شما تنها نیستید.

آقای بوش می گوید آمریکا در انتظار روزی است که بتواند از مردم خاورمیانه در خانواده ملت های آزاد استقبال کند.