مذاکره کنندگان بین المللی صلح خاورمیانه در جلسه ای در بیت المقدس در باره راه های برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به تبادل نظر پرداختند.

در جلسه روز سه شنبه، که در پی دیداری بین اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تشکیل شد، نمایندگانی از گروه چهار گانه صلح خاورمیانه - آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا - شرکت داشتند.

در این جلسه آنها همچنین در نامیدن تونی بلر نخست وزیر مستعفی بریتاتیا به عنوان فرستاده گروه در خاورمیانه به بررسی پرداختند. بلر این مقام را پذیرفت و قرار است زمینه تشکیل یک حکومت فلسطینی را فراهم آورد.

بلر در لندن گفت او تمام توان خود را برای کمک به حل با دوام مساله اسرائیل و فلسطینیان به کار خواهد گرفت.

مذاکرات نمایندگان گروه چهارگانه در محل کنسولگری آمریکا در بیت المقدس برگزار شد و حدود سه ساعت طول کشید.