مقامات سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويند ايران از بازرسان اين سازمان دعوت به عمل آورده است که برای حل مسائل مربوط به برنامه اتمی ايران از تهران ديدار کنند.

سازمان بين المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه اعلام کرد علی لاريجانی مذاکره کننده ارشد ايران اين دعوت را در گفتگوهای ديروز خود با محمد البرادعی رئيس اين سازمان به عمل آورد.

سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويد قصد دارد در نزديک ترين فرصت ممکن هياتی از بازرسان خود را به ايران اعزام دارد. آقای البرادعی و آقای لاريجانی يک روز پس از گفتگوهای آقای لاريجانی با خاويه سولانا مسئول سياست های اتحاديه اروپا درباره برنامه اتمی ايران، با يکديگر در وين ملاقات کردند.

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به علت امتناع ايران از متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم، هم اکنون در حال بررسی اِعمال تحريم های بيشتری عليه ايران هستند. غنی سازی اورانيوم فرايندی است که می تواند برای توليد سلاح های اتمی مورد استفاده قرار گيرد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد هم اکنون نيز ايران را مشمول دو دور تحريم های اقتصادی محدود قرار داده است. آمريکا و متحدان آن ايران را متهم ساخته اند که کوشش می کند سلاح های اتمی توليد کند. اما ايران می گويد برنامه اتمی آن برای مقاصد مسالمت آميز و توليد انرژی است.