سرگئی لاوروف وزيرامور خارجه روسيه بارديگر اظهارداشت روسيه موشک های باليستيکی ايران را به اندازه کافی تهديدی تلقی نمی کند که بتواند طرح استقرارسيستم موشکی دفاعی آمريکا را در اروپا توجيه کند.

آقای لاوروف اين نظر را روز چهارشنبه در پايان اجلاس مقامات پنج کشورحوزه دريای خزر در تهران درباره وضعيت حقوقی دريای خزربرای خبرنگاران ابرازداشت.

آمريکا برای دفاع دربرابرموشک های کشورهائی مانند ايران وکره شمالی که مقامات آمريکا آن ها را کشورهای ياغی می نامند، قصد دارد ده موشک رهگير را درلهستان و يک سيستم رادار را در جمهوری چک مستقر کند.

روسيه نسبت به اين طرح که آن را آغازيک مسابقه جديد تسليحاتی دانسته است، قويا به مخالفت برخاسته است. با اين حال چندی پيش درجريان اجلاس گروه هشت درآلمان پرزيدنت بوش و ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه توافق کردند که يک گروه اداری را مامور بررسی اين طرح کنند. قراراست پيشنهاد روسيه درزمينه استفاده ازسيستم رادار جمهوری آذربايجان که استقرارآن به دوران اتحاد جماهيرشوروی بازمی گردد، نيزمورد بررسی گروه اداری قرار گيرد.