مقامات ويتنامی امروز نخستين مرگ ناشی از آنفلوآنزای مرغی در آن کشور طی دو سال اخير را اعلام کردند.

 مقامات ميگويند اين بيمار هفته گذشته د استان های تی ، در نزديکی هانوی درگذشت. اين مقامات در باره سن و سال و يا جنسيت بيمار گزارشی نداده اند و نگفته اند وی چگونه به ويروس مرگبار آنفلوآنزای مرغی آلوده شده است.

 شمار تلفات بيماری آنفلوآنزای مرغی در ويتنام اکنون به چهل و سه نفر رسيده است.

 ويتنام در سال جاری از بيمار شدن چهار نفر در اثر آلودگی به ويروس آنفلوآنزای مرغی خبر داده است و ميگويد همگی آنها تحت مراقبت و مداوا قرار گرفته اند و يکی از اين چهار نفر سلامتی کامل خود را بازيافته است.