عقيده بر اين است که ايران برای طالبان در افغانستان اسلحه می فرستد
عقيده بر اين است که ايران برای طالبان در افغانستان اسلحه می فرستد

عقیده بر این است که ایران برای نیروهای طالبان در افغانستان اسلحه می فرستد. رابرت گیتز وزیر دفاع آمريکا می گوید جریان اسلحه از ایران، واقعی است:
**** با توجه به مقادیری که ما می بینیم، دشوار است باور کرد که به کار قاچاق یا داد و ستد مواد مخدر ارتباط دارد، یا بدون آگاهی دولت ایران انجام می گیرد.

نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمريکا، گفت سلاح ها مسلما از ایران می آید، از فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب ایران، که یک واحد اصلی دولت ایران است. برنز گفت همین سازمان به تمام گروه های متفاوت دیگر در خاورمیانه اسلحه می رساند.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نیز به طرح رفتار دولت ایران اشاره کرد: ****
با در نظر گرفتن ماهیت این رژیم، و رفتار گذشته آن، چه در عراق، لبنان یا مناطق فلسطینی، ما عمیقا نسبت به انتقال اسلحه از ایران نگران هستیم. مک کورمک می گوید به نظر می رسد سیاست دولت ایران که زمانی بی خطر و خنثی بود و در پی وقایع ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به روشی تقریبا مفید در افغانستان، تبدیل شد، به شکلی کاملا متفاوت که به پیشترد ثبات در آنجا کمک نمی کند تغییر کرده است، و این موجب نگرانی بسیار است.