جلسه ویژه بررسی راه های احیای پیمان نیروهای مسلح متعارف، که در وین تشکیل شده بود، بدون هیچ توافقی به پایان رسیده است.

روسیه، کشورهای ناتو و دیگر امضا کنندگان پیمان را به تشکیل چنین جلسه ای فراخواند، با این امید که در آن بازنگری شود. اما، شرکت کنندگان پس از چهار روز بحث و مذاکره نتوانستند زمینه کافی برای صدور بیانیه ای مشترک پیدا کنند.

پیمان نیروهای مسلح متعارف، که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و چند سال بعد به روز در آمد، شمار سربازان و تسلیحاتی را که ناتو و پیمان سابق ورشو می توانند در سراسر اروپا مستقر سازند، محدود می کند.

مسکو شکایت کرده است که پیمان ، جابجائی سربازان روسیه در خاک خود را محدود می سازد.