کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا ميگويد محمود عباس رئيس خودمختاری فلسطينی از حمايت کامل آمريکا برخوردار است.

خانم رايس احکام ديروز آقای عباس در مورد انحلال دولت وحدت فلسطينی، و اعلام وضعيت اضطراری در مناطق فلسطينی را کاملا قانونی دانست . خانم رايس ديروز پيش از صدور اين احکام توسط آقای عباس تلفنی با وی صحبت کرده بود .

 در همين حال شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا ميگويد خانم رايس و ديگر مقامات آمريکائی با رهبران عرب در باره چگونگی حمايت از آقای عباس تبادل نظر کرده اند.

آقای مک کورمک همچنين گفت خانم رايس در تماس با احمد عبدالغيث وزير امورخارجه مصر در مورد چگونگی تشديد کنترل مصر در امتداد مرز خود با غزه برای جلوگيری از قاچاق اسلحه گفتگو و تبادل نظر کرد.

 آقای مک کورمک خشونت در غزه را بخشی از تلاش شاخه نظامی حماس عليه فلسطينيانی توصيف کرد که از راه حلی سياسی برای استقرار صلح در منطقه جانبداری ميکنند. وی گفت آمريکا کماکان حماس را تشکيلاتی تروريستی می شناسد.