رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، حمله به ایران را به دلیل برنامه اتمی آن ، یک "دیوانگی" توصیف کرده است.

محمد البرادعی این نظر را روز پنجشنبه در پایان جلسه هيأت مدیره آژانس در وین ابراز داشت، در همین حال از ایران خواست به منظور کاهش درگیری با قدرت های جهانی، غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد.

پیشتر، ایران تهدید کرد که در صورت برقراری تحریم های جدید همکاری با آژانس بین المللی را کاهش خواهد داد. علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس گفت تهران به هر اقدامی، مانند اعمال تحریم های جدید، واکنش نشان خواهد داد.

ایران پیشاپیش همکاری داوطلبانه با آژانس بین المللی را متوقف ساخته است و فقط بر اساس توافقی با آن اجازه می دهد بازرسی هائی از تأسیسات اتمی کشور صورت گیرد.