سازمان دهندگان کنفرانس آشتی ملی سومالی، برگزاری آنرا برای سومین بار به تاخیر انداخته اند.

کنفرانس قرار بود روز پنجشنبه در موگادیشو آغاز شود، اما روز چهارشنبه علی مهدی محمد، رئیس کنفرانس اعلام کرد که تشکیل آن به مدت یک ماه، تا ۱۵ ژوئیه، به تعویق خواهد افتاد. او گفت چندین رهبر قبیله ای درخواست کرده اند فرصت بیشتری برای انتخاب هیات های نمایندگی آنها داده شود.

کنفرانس در آغاز قرار بود در ماه آوریل تشکیل شود، ولی تا ماه مه به عقب افتاد. هدف از آن یافتن راه هائی برای پایان دادن به خشونتی است که سومالی از زمان سقوط دولت مرکزی در سال ۱۹۹۱، با آن دست به گریبان بوده است.