امروز مهمترين نمايشگاه هنر مدرن در شهر بال (سوئيس) بمدت ۵ روز آغاز به کار کرد. اين نمايشگاه که در نوع خود بی نظير است، و امسال ۳۸ امين سالگردخود را پشت سر می گذارد، تا ۱۷ ام ژوئن ادامه خواهد داشت. در اين نمايشگاه سی کشور جهان آثار ۲۰۰۰ هنرمند را در ۳۰۰ غرفه (گالری) مختلف به نمايش گذاشته خواهد شد. پس از پايان گرفتن کارش اين نمايشگاه مجددآ بمدت سه روز در ششم دسامبر آينده در ميامی (آمريکا) بازگشايی خواهد شد.