مقامات امنيتی عراق ميگويند در انفجار های ناشی از منفجر شدن دو اتوموبيلی که در آنه بمب کار گذاشته شده بود، دست کم هفت نفر کشته و بيست و پنج نفر ديگر در يک محله شيعه نشين بغداد کشته شده اند.

در همين حال ارتش آمريکا ميگويد سربازان آمريکائی و عراقی سه مظنون تروريست را در عملياتی که امروز در بغداد، اربيل و انبار انجام گرفت کشتند و شانزده نفر ديگر دستگير کردند.

 ارتش همچنين ميگويد نيروهای ائتلاف روز سه شنبه يک رهبر القاعده را که جزو يک شبکه بمب سازی بود در بغداد کشتند.