دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درگيری های مرزی ايران و ترکيه  و کشته شدن هفت تن از پاسداران انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داد. جمهوری اسلامی نيروهای درگير با پاسداران را اعضای گروه پژاک و تروريست خواند. ولی درواقع اين افراد مجموعه ای از کردهای ترکيه و ايران بودند.