در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهر البارد، در شمال لبنان، زد وخوردهای پراکنده بین سربازان ارتش و گروه افراطی فتح الاسلام ادامه دارد.

گزارش های رسیده از اردوگاه حاکی است در جدیدترین دور زدوخورد که بامداد پنجشنبه آغاز شد، هر دو طرف تلفاتی را تحمل کردند، اما ارقام تایید شده ای در دست نیست.

در ۱۰ روز جنگ در اردوگاه حدود ۸۰ تن، از جمله ۳۴ سرباز دولتی، دست کم ۲۴ ستیزه گر و چند غیرنظامی، کشته شده اند. ستیزه گران درخواست های دولت را برای تسلیم شدن رد کرده اند.