وزير امورخارجه ترکيه ميگويد ارتش در تدارک حملاتی برون مرزی عليه شبه نظاميان کرد در عراق نيست اما صبر و شکيبائی دولت رو به اتمام است.

عبدالله گل امروز گفت دولت از پارلمان خواستار تائيديه ضروری برای عمليات در شمال عراق نشده است، اما درصورتيکه ارتش خواستار چنين عملياتی شود ا ز آن حمايت ميکند.

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه روز پنجشنبه در واکنش به بمب گذاری انتحاری هفته پيش در آنکارا که موجب کشته شدن شش نفر شد ، از عمليات برون مرزی جانبداری کرده بود.

مقامات ميگويند حزب شورشی کارگران کردستان مسئول حمله بوده است اما اين حزب هرگونه مداخله خود را تکذيب ميکند.