رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به افزایش توانائی اتمی ایران ابراز نگرانی کرده است. یک روز پس از انتشار گزارش آژانس که در آن گفته می شود ایران با توسعه غنی سازی اورانیوم درخواست های بین المللی را نادیده گرفته است، البرادعی در یک کنفرانس خبری در لوکزامبورگ، وضع پرونده اتمی ایران را "وخیم" توصیف کرد و گفت تهران ۳ تا ۸ سال با تولید اسلحه اتمی فاصله دارد.

از سوی ديگر پرزیدنت بوش می گوید آمريکا برای تقویت تحریم های جاری علیه ایران، با متحدان خود همکاری خواهد کرد.

آقای بوش این موضوع را امروز در کاخ سفید اعلام کرد و گفت ایران به نادیده گرفتن درخواست های جهان آزاد، که فقط موجب انزوای بیشتر آن خواهد شد، ادامه می دهد.

پیشتر، رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که برنامه اتمی ایران ادامه خواهد یافت. به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد، با نادیده گرفتن ضرب الاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم، گفت اگر تهران برنامه را حتی برای لحظه ای متوقف کند، آنگاه کشورهای مخالف آن به هدف های خود خواهند رسید.

احمدی نژاد اظهار نظر کرد که "دشمنان" سعی دارند ایران را از تولید انرژی اتمی صلحجویانه باز دارند.

برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت اگر ایران به درخواست شورای امنیت عمل نکند، پاریس از برقراری تحریم های چند جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی خواهد کرد.

مقامات آمریکائی می گویند ایران به دلیل نادیده گرفتن جدیدترین ضرب الاجل شورای امنیت ممکن است با تحریم های بیشتری روبرو شود. تام کیسی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید تحریمهائی که علیه ایران بدليل عدم رعايت قطعنامه های قبلی شورای امنيت، به اجرا گذاشته شده است، تأثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داده است.

روز چهارشنبه، آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش خود به شورای امنیت گفت ایران با گسترش غنی سازی اورانیوم ، درخواست جامعه بین المللی را به چالش گرفته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین در گزارش خود میگوید به علت عدم دسترسی به تأسیسات اتمی ایران، بر توانائی اش برای نظارت بر برنامه اتمی ایران خدشه وارد شده است.

محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران به ایرنا گفت هیچگونه مانعی برای بازرسی قانونی تجهیزات اتمی ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود ندارد.