دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اتهامات وزارت اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی ايران عليه هاله اسفندياری را مورد بررسی قرار داد. وی گفت بيانيه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران بقدری مضحک و استدلالات آن سست و بی پايه است که حتی مقامات ايران نيز به آن اعتقاد چندانی ندارند. اين ها که به خودی ها رحم نمی کنند و يکی از مذاکرهه کنندگان اوليه و اصلی پرونده اتمی ايران را دستگير کرده اند با خانم هاله اسفندياری نيز چنين می کنند.