ايران می گويد يک پژوهشگر ايرانی- آمريکائی برای سازمانی کار می کند که مورد حمايت افرادی است که قصد سرنگونی دولت ايران را دارند.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، اين خبر را به نقل از وزارت اطلاعات ايران منتشر می ساخت که توضيحاتی درباره بازداشت خانم هاله اسفندياری می داد.

وزارت اطلاعات ايران در توضيحات خود خاطر نشان ساخت که خانم اسفندياری برای مرکز بين المللی وودرو ويلسون جهت پژوهشگران کار می کند که از حمايت مالی جرج سوروس George Soros، يک بازرگان ميلياردر آمريکائی برخوردار است. به گفته وزارت اطلاعات ايران، خانم اسفندياری در جريان بازجوئی اعتراف کرده است که بنياد سوروس شبکه ای را تاسيس کرده است که هدف اصلی آن براندازی دولت ايران است.

جرج سوروس فرد نوع دوست و نيکوکار مشهوری است که به بسياری از پروژه های گسترش دمکراسی و توسعه اقتصادی در سراسر جهان کمک می کند. لی هميلتون مدير مرکز ويلسون می گويد خانم اسفندياری در هيچ گونه فعاليتی برای تضعيف هيچ دولتی مشارکت نداشته است و اصولا مرکز ويلسون در چنين فعاليت هائی دست ندارد.

خانم اسفندياری که دارای تابعيت دوگانه آمريکا و ايران است، پس از چند ماه جلوگيری از خروج وی از ايران در زندان اوين در تهران زندانی شده است. او به "ارتکاب جنايت عليه امنيت ملی ايران" متهم شده است.

وزارت امورخارجه آمريکا ادعاهای ايران را در مورد اين که خانم اسفندياری قصد براندازی دولت جمهوری اسلامی ايران را داشته است، به عنوان ادعاهائی " به کلی پوچ و نامعقول " مردود دانست. تام کيسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا از ايران خواست که هاله اسفندياری را فورا آزاد سازد.

آمريکا همچنين خواستار آزادی دو زن بازداشتی ديگر ايرانی- آمريکائی شده است. يکی از اين دو زن خانم پرناز عظيما است که برای راديو فردا که با هزينه آمريکا اداره می شود، کارمی کند. وی از ماه ژانويه گذشته تاکنون ممنوع از خروج از ايران بوده است.

خانم اسفندياری و خانم عظيما هر دو برای ديدار با مادران خود به ايران رفته بودند. هويت سومين زن به درخواست خانواده وی اعلام نشده است.

آمريکا و ايران از سال ۱۹۸۰ تاکنون فاقد مناسبات ديپلماتيک هستند.