مقامات گينه می گويند لانسانا کونته رئيس جمهوری گينه امروز شنبه با سربازانی که نسبت به عدم پرداخت حقوق های عقب افتاده خود اعتراض دارند، ملاقات خواهد کرد.

سربازان روز جمعه در نزديکی دفتر کار رئيس جمهوری در پايتخت گينه دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات مشابهی نيز در چند شهرديگر برگزار شد. سربازان در جريان تظاهرات خود دست به تيراندازی هوائی زدند. شاهدان عينی در شهر کيندا در شرق گينه می گويند دو نفر بر اثر اصابت گلوله های تصادفی جان خود را از دست دادند.

مذاکره کنندگان از سوی سربازان روز جمعه با لانسانا کوياته نخست وزير گينه ملاقات کردند و تغيير فرماندهان ارتش را خواستار شدند.

سربازان گينه تظاهرات خود را چندی پيش در ماه جاری با تيراندازی های بی رويه شبانه و غارت اماکن عمومی آغاز کردند. سربازان خواستار پرداخت حقوق های معوقه و اضافه حقوق هستند که در مجموع به ١٠٠ هزاردلاربالغ می شود. سربازان می گويند رئيس جمهوری گينه  ١١ سال پيش وعده داد که حقوق های آن ها را پرداخت کند، اما هرگز به وعده خود عمل نکرد.