عبدالله گل وزير امورخارجه ترکيه ميگويد وی کماکان کانديدای احراز مقام رياست جمهوری است، هرچند که طرفداران جدائی دين از حکومت، موسوم به سکولاريست ها با رئيس جمهور شدن او مخالف اند.

آقای گل امروز به خبرنگاران گفت کانديدائی وی توسط حزب حاکم، که ترکيه را درگير بحرانی سياسی کرد، لغو نشده است.

 آقای گل پس از آنکه نتوانست در پارلمان از اکثريت لازم برای احراز مقام رياست جمهوری برخوردار شود، اعلام انصراف داده بود.

حزب حاکم در واکنش به شکست پارلمان در فراهم ساختن آرای کافی ، مجموعه ای را برای اصلاحات در قوانين انتخاباتی پيشنهاد داد و رجب طيب اردوغان نخست وزير نيز خواستار انتخابات زود رس شد که برای روز بيست و دوم ژوئيه در نظر گرفته شده است.

سکولاريست ها که با کانديدائی آقای گل مخالف اند حزب حاکم اسلامگرا را به تلاش برای تضعيف نظام جدائی دين از حکومت متهم کرده اند.

 پارلمان ترکيه ديروز متمم هائی را برای قانون اساسی تصويب کرد که بموجب يکی از آنها انتخاب رئيس جمهوری با رای مستقيم مردم انجام خواهد گرفت نه رای پارلمان. اين مصوبه پيش از آنکه ضمانت اجرائی پيدا کند بايد به امضای احمد نجدت سزار رئيس جمهوری ترکيه برسد.