در پی انتخابات آقای نيکولا سارکوزی، کانديدای محافظه کار، بعنوان رئيس جمهوری جديد فرانسه و شکست خانم سگولن رويال، رقيب سوسياليست او، پيامدهای اين انتخابات از سوی شهروندان فرانسه در گفتگويی که رامش با آقای صفا حائری، روزنامه نگار و تحليل گر سياسی مقيم پاريس انجام داده است مورد بررسی قرار می گيرد.