در افغانستان، یک بمب انداز انتحاری در حمله ای در ولایت هلمند، دو پلیس را کشته است.

به گفته پلیس، مهاجم که مواد منفجره را به بدنش بسته بود، بامداد شنبه به طرف یک خود روز پلیس دوید و خود را منفجر کرد.

 گزارش های خبری حاکی است که طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است.