پرزيدنت بوش: آمريکا و همپيمانانش بايد همچنان عليه افراط گرايان قاطعيت خود را حفظ کنند
پرزيدنت بوش: آمريکا و همپيمانانش بايد همچنان عليه افراط گرايان قاطعيت خود را حفظ کنند

پرزیدنت جرج دبلیو بوش می گوید آمريکا و هم پیمانان آن همانگونه که قاطعانه در برابر یک امپراتوری ویرانگر شوروی و ایدئولوژی کمونیستی رادیکال آن ایستادند، باید همچنان علیه افراط گرایان امروز قاطعیت خود را حفظ کنند:
**** ما عمل این دشمن نابکار و مصمم را در آمريکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دیدیم. از بامداد آن روز، اقدامات تروریستی در مکان هائی مانند مومباسا، کازابلانکا، ریاض، جاکارتا، استانبول، لندن، امان، مادرید، بِسلان، بالی، الجزیره و نقاط دیگر صورت گرفته است.

آقای بوش می گوید دشمن اصلی القاعده و کارگزاران آن هستند:
**** آنها بر آنند یک خلافت اسلامی افراطی را برقرار سازند تا بتوانند نظام جدید بی رحمانه ای را بر مردم ناخواسته تحمیل کنند، نظیر کاری که نازی ها و کمونیستها در قرن گذشته می خواستند انجام دهند. این دشمن، هیچ مصالحه ای را با جهان متمدن قبول نخواهد کرد... آنها در جستجوی خطرناکترین جنگ افزارهای جهان هستند. در برابر چنین دشمنی، فقط یک پاسخ کارساز وجود دارد؛ ما باید به حمله ادامه دهیم، در حالت تهاجمی باقی بمانیم، و آنها را به چالش بگیریم.

امروز، عراق هدف اصلی القاعده و کارگزاران آن است و آنها سعی دارند با دامن زدن به خشونت فرقه ای ثبات آنرا برهم بزنند. پاسخ آمريکا، دنبال کردن یک استراتژی است که دولت برگزیده عراق را در تأمین امنیت بغداد، پایتخت کشور، یاری دهد، در همین حال کسانی را که سعی دارند یک جنگ فرقه ای براه بیاندازند، دنبال کند.

آقای بوش می گوید ارزیابی دقیق قابلیت این استراتژی برای موفقیت، ماه ها طول خواهد کشید، اما هم اینک نشانه های امید بخشی نمودار شده است. رئیس جمهوری آمريکا یادآور می شود که هر چند پیامدهای شکست در عراق وخیم است، ولی ما همچنین باید بر نتایج موفقیت ارج بگذاریم، زیرا قبلا آنها را دیده ایم:
**** در پی جنگ جهانی دوم، بسیاری از ملت ها به مردم شکست خورده ژاپن و آلمان کمک کردند روی پای خود بایستند، و در کنار آنها، در حالی که دولت های مردمی و برگزیده را از درون جوامعی که غارت و مضمحل شده بودند می ساختند، ایستادند. ما سالهای بسیار و منابع زیادی را صرف رسیدن به این هدف کردیم. بهای آن کوشش، چندین برابر بیشتر در سه نسل غنا و صلح پرداخت شده است.

پرزیدنت بوش می گوید پیروزی بر تروریستها و افراط گرایانی مانند القاعده و کارگزاران آن، شالوده صلح را برای نسل های آینده خواهد ریخت.