دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تظاهرات ميليونی مردم شهرهای ترکيه عليه دولت اسلام گرای اين کشور و در حمايت از سکولاريسم را مورد بررسی قرار داد.