ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروی چند ملیتی در عراق، می گوید: فعالیت های زیانبخش فزاینده ایران و سوریه، به ویژه ایران، مشکلات عظیمی را که عراق جدید با آنها روبرو است، دو چندان می کند.

ژنرال پتریوس در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت در پی دستگیری رهبران یک سلول تروریستی عراقی، معروف به شبکه الغزالی، شواهد تازه ای از مداخله ایران در عراق نمایان شد:
**** برای اعضای شبکه پول قابل ملاحظه، آموزش در خاک ایران، مهمات و فناوری های پیشرفته... در مواردی توصیه و در برخی موارد حتی میزانی از راهنمائی، فراهم می شد.

ژنرال پتریوس گفت وقتی اعضای شبکه الغزالی دستگیر شدند، یک دستگاه کامپیوتر پیدا شد که شامل سندی بود که " برنامه ریزی، آمادکی، روند تایید و اجرای عملیاتی را که به کشته شدن ۵ سرباز امریکائی در کربلا منجر شد، به تقصیل شرح می داد:
**** اسناد متعددی وجود دارد که شماری از حملات متفاوت به نیروهای ائتلاف را تشریح می کند، و احساس ما این است که این اسناد به این دلیل نگاهداری شدند تا به هر کسی که هزینه عملیات را می پردازد، تحویل داده شود. و باردیگر، در این که ایران پرداخت هزینه ها را از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انجام می دهد، تردیدی وجود ندارد."

ژنرال پتریوس گفت آمریکا از طریق دستگیری یکی از روسای شبکه معروف به شیبانی، اطلاعات بیشتری در مورد مداخله ایران در عراق به دست آورد. او گفت: این گروهی است که پرتابه های انفجاری را از ایران به عراق می رساند:
**** این مهمات، آن گونه که می دانید، به ویژه علیه برخی از خود روهای زرهی ما مرگبار بوده است و مسئول بعضی از تلفات دردناکتر در حملات به خودروهای ما شناخته می شود.

ژنرال دیوید پتریوس می گوید: امروز اعضای القاعده، شبه نظامیان افراطی، و گروه های شورشی سنی بر آنند آنچه را رهبران عراق سعی دارند بسازند، ویران کنند.