فرانک والتر اشتاينماير، وزير امور خارجه آلمان، که کشورش در حال حاضر رياست ادواری اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در پاسخ به سخنان آقای ولاديمير پوتين که روز پنجشنبه بيست و ششم آوريل در مسکو اعلام کرد در صورت استقرار موشکهای دفاعی آمريکا در شرق اروپا روسيه نيز مشارکت خود را در پيمان کنترل تسليحات غير اتمی و نظامی در اروپا به حالت تعليق در خواهد آورد، گفت که به تعليق در آوردن اين پيمان اقدامی نادرست است.