در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، وعده های سران رژيم اسلامی ايران و برخوردهای شديد با بانوان و جوانان به بهانه بدحجابی و نحوه پوشش و آرايش را مورد بررسی قرار می دهد.