علی لاريجانی مذاکره کننده ارشد اتمی ايران ميگويد اتحاديه اروپا و ايران به «يک ديدگاه متحد» برای شکستن بن بست موجود بر سر برنامه اتمی ايران، نزديک تر ميشوند.

لاريجانی اين نظر را امروز پنجشنبه در آنکارا پايتخت ترکيه پيش از ديدار خود با خاوير سولانا مسؤل سياست خارجی اتحاديه اروپا، بيان کرد.

فرستاده ايران گفت معتقد است دو طرف دستيابی به يک «پاراديم مشترک» را که قادر به حل و فصل مناقشه اتمی از طريق مذاکره باشد، هدف خود قرار داده اند.

سولانا گفت که انتظار دستيابی به يک «راهگشائی عظيم» را در گفتگوهای آنکارا ندارد هرچند اميدوار است که اين روند ادامه پيدا کند.